Kéziratok befogadásának rendje

 

Az Alapítvány s a Magyarország Felfedezése könyvsorozat presztízse megköveteli, hogy kiadványaink a legmagasabb színvonalat képviseljék.

A Magyarország Felfedezése Alapítvány könyvsorozatában – a szociográfia, a szocitófilm és a szociofotó történetével foglalkozó művek kivételével – csak szociográfiai-szépprózai munkák jelennek meg.

 

A kéziratok befogadásának rendjét a következő:

 

1./ A kuratórium tagjai kézirat befogadására bármikor javaslatot tehetnek.

2./ Az Alapítvány honlapján található email címre ( szociografia2019@gmail.com ) bárki kéziratot küldhet.

3./ A kézirat átvételéről a kuratórium elnöke a beérkezést követő 5 napon belül a szerzőt e-mailben értesíti.

4./ A kuratórium elnöke a kézirat átvételét követő max. 10 napon belül a kéziratot a kurátoroknak megküldi, akik egy hónapon belül a max. 2500 karakter terjedelmű lektori véleményüket a kuratórium elnökének megküldik, melyben egyértelműen megfogalmazzák, hogy miért, vagy milyen szerzői javítások után támogatják, vagy utasítják el a kézirat megjelentetését.

5./ Ezt követően 15 napon belül a kuratórium elnöke összesíti a kurátorok véleményét s a kézirat sorsával kapcsolatban javaslatot tesz a kuratóriumnak. A döntésről a kézirat szerzőjét a kuratórium elnöke írásban értesíti.

6./ Az elfogadott kéziratot egy kurátor (önkéntes vállalás alapja, vagy névsor szerint) a könyv megjelenéséig teljes felhatalmazással gondozza. A kötetet gondozó kurátor nevét a megjelent könyvben feltüntetjük.

 

A kéziratok elbírálása a fentiekben leírtak szerint egységesen zajlik.

A kuratórium bírálatra csak teljes (tartalomjegyzéket tartalmazó, formai elvárásoknak megfelelő) kéziratot fogad el!

 

  1. március 8.

Tóth Pál Péter, az Alapítvány elnöke

—————————————————————————————————————————

Formai előírások

Tisztelt Szerző!

Kérjük, hogy a Magyarország Felfedezése Alapítvány könyvsorozatába szánt kéziratát a következő formai előírásokat szem előtt tartva szíveskedjék elküldeni:

1./ A kéziratot Word (.doc, .docx) formátumban az Alapítvány email címére: szociografia2019@gmail.com kérjük megküldeni.

 

2./ Kéziratában a szerző nevét, a kézirat címét és a tartalomjegyzéket rövid körülbelül 800–1000 karakteres tartalmi összefoglaló kövesse.

 

3./ A kézirat fejezeteinek élén vastag betűs, az alfejezetei élén pedig dőlt betűs címek álljanak.

4./ A kézirat amennyiben hivatkozási listát tartalmaz, akkor:

— a hivatkozott mű szerzőjének (szerzőinek) nevét, a megjelenés évszámát, a mű pontos címét, kiadóját, a kiadás helyét, illetve a folyóirat pontos címét, évszámát, kötetszámát, a megjelenés hónapját és az oldalszámot fel kell tüntetni.

— A hivatkozási lista egyes tételeire való hivatkozás a szövegben csak a szerző(k) vezetéknevét, a megjelenés évszámát és szükség esetén – szó szerinti idézés esetében feltétlenül – az oldalszámot tartalmazza.

5./ A táblázatokat a kéziratban – címmel ellátva – folyamatosan kell számozni. A táblázatokat a Word táblázatszerkesztőjével készítse el. A táblázathoz kapcsolódó megjegyzéseket és az adatok forrását közvetlenül a táblázat alatt tüntesse fel.

6./ A kéziratban az ábrákat is folyamatosan kell számozni, és mindegyiknek címet kell adni. Az ábrához tartozó megjegyzéseket és az ábra forrását közvetlenül az ábra alatt tüntesse fel. (Amennyiben az ábra számadatok alapján, Excelben készült, kérjük, csatolja az eredeti Excel-fájlt.)

2021. február 24.

Magyarország Felfedezése Alapítvány kuratóriuma