Szlovák-magyar szociográfia a határ mentén

A projektum célja

A szlovák–magyar határ mentén bemutatni azokat a legfontosabb munkákat, amelyek az egyes kisközösségek élethelyzeteit mutatják be szociográfiai módszerekkel. Hiánypótló kezdeményezésről van szó, hiszen az elmúlt időszakban elsősorban szociológiai kvantitatív felmérések készültek erről a térségről. Hiányzott az egyéni megközelítés, a társadalmi és a mindennapi élet bemutatása. Vagy ha születtek is ilyenek, azok nem kaptak kellő publicitást. Ehhez kíván hozzájárulni ez a projektum.

A projektum elemei:

  1. Felmérni a szlovák–magyar határ mentén, illetve (Cseh)Szlovákiában és Magyarországon a szociográfia eszközeivel született legfontosabb munkákat, prezentálni azokat a szlovák és a magyar közönség felé.
  2. Ösztönözni a szociográfia, a szociofotó és szociofilm  új alkotásait egy pályázati rendszeren keresztül. Felhívni a figyelmet arra, hogy a mindennapok társadalomrajza, a kisközösségek, de akár egyéni életpályák bemutatása plasztikusabb képet tud nyújtani a két és egyben közös régió életéről, azokról a folyamatokról, amelyeknek mindannyian szemtanúi vagyunk.
  3. A médiák, elsősorban a TV-n keresztül bemutatni azt, hogy a mostani technikai feltételek mellett lehetőség van olyan kétnyelvű párbeszédre szlovák–magyar viszonylatban, amely a két régió, de a két nemzet közös ügyeinek bemutatását is lehetővé teszi a nagyközönség számára.

A Szlovák–magyar szociográfia a határ mentén oldal eléréshez kattintson ide: sociography.eu 

A projektum tervezett eredményei:

  1. A legfontosabb szociográfiai irodalom bemutatása.
  2. Internetes oldal kialakítása, amelyen nyomon követhető a projektum végrehajtása és annak eredményei.
  3. A pályaművek elbírálása és közzététele a honlapon és a médiákban a szociográfia, szociofotó és szociofilm kategóriában.
  4. Az eredmények prezentálása egy nyitó és egy záró konferencián.
  5. Mintaértékű kétnyelvű tévéadás készítése, amely demonstrálja, hogy lehetőség van a párbeszédre.
  6. Megfelelő publicitás biztosítása a projektum és a szociográfiai műfaj számára az országos és a regionális médiákban.

Nyertes szociofilmek