Üdvözöljük a Magyarország Felfedezése Alapítvány honlapján! 

A genius loci ÁTHELYEZŐDÉSEI

kötet előkészítő műhely Konferencia

AVKF, 2020.02.28 – 2600 Vác, Szent Miklós tér 14. 2. emelet Latinovits terem

 

9:00 Tamáska Máté: A genius loci és a határok 1920-2020

9:20-10:50 Építészet

Ritoók Pál: Vasútállomások, mint az (elveszett) géniuszok pótlékai

Vukoszávlyev Zorán: Egyetemépítészet: a Szegedi Tudományegyetem

Hutvágner Zsófia: Klasszicizmus a két világháború közötti építészetben

Wesselényi – Garay Andor: Szuburbán települések vidékies (erdélyi) motívumai

Baku Eszter. Az erdélyi építészet hatása a két világháború közti protestáns templomépítészetre

11:00-11:40 Történelem

Szűts István Gergely: A Szepesség újrateremtése

Megyeri-Pálffi Zoltán: Berettyóújfalu városképváltozásai közigazgatási helyzete tükrében

Szívós Erika: Határon túli településnevek utcanevekként

Bognár Bulcsu: Területrendezési törekvések és a határon túli területek a két világháború között

EBÉD

12:50-14:00 Irodalom

Mészáros Márton: A gödöllői művésztelep

Keszeg Anna: Kortárs magyar filmsorozatok és a határon túliság téri ábrázolása

Kollár Árpád: A szerb irodalom Szentendrén

Pataki Viktor: Balaton az új tenger

Korpa Tamást: Kolozsvár Budapesten

14:20-16:00 A táj

Wettstein Domonkos: Tengerérzés a Balaton-parton: történeti fürdőhelyek inspirációja a két világháború közötti üdülőterületek kialakításában

Keményfi Róbert: A Mátra mint Erdély

Both Mária Gabriella: A táj fogalma Teleki Pál geográfiájában 1916 és 1936 között

Herczeg Ágnes: Táji reprezentációk

Csepely-Knorr Luca: Trianon kertek Magyarországon

 

16:00-17:00 Zárszó

Szervezők: Kollár Árpád és Tamáska Máté

Intézmények: Magyarország Felfedezése Alapítvány / TérTár Térformák – Társadalomformák Könyvsorozat és Kutatóműhely / Apor Vilmos Katolikus Főiskola

———————————————————————————————————————————————————————-

LEZÁRULT A SZOCIOGRÁFIA 2019 PÁLYÁZAT

2019 elején a Magyarország Felfedezése Alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdetett a mai magyar társadalom jelenségeinek tudományos, szépirodalmi vagy publicisztikai eszközökkel történő bemutatását célzó rövid szociográfiák írására. Az eredeti felhívás jelen lapon lejjebb görgetve olvasható.

A pályázat nagy sikerrel zárult. A pályázatra 47 pályamű érkezett. Az elő-zsűri döntése alapján 28 pályamű került be a versenymű kategóriába. 25 pályamű rövid, folyóiratcikk terjedelmű szociográfiai írás, amelyek egy-egy társadalmi jelenséget a személyesen szerzett információk hitelességével tárnak fel. Egy másik kategóriában a magyar és a nemzetközi szociográfia, szociológia, antropológia, szociofotó, szociofilm történetét kértük tudományos alapossággal feldolgozni – terjedelmi megkötés nélkül –. Ehhez a kategóriához a pályaművek közül négy tanulmány tartozik. Ezek közülük az egyiket, mivel már egy szakfolyóiratban napvilágot látott, nem lehetett figyelembe venni.

A szakmai zsűrinek tehát 28 pályamű közül kell a legjobb, díjazásra javasolt pályaműveket kiválasztania. A bírálat nem lesz gyors, de reméljük, hogy minden érintett számára örömteli folyamat lesz. A benyújtott írásokat hat tagú bíráló bizottság fogja értékelni, melynek elnöke:

dr. Lengyel György egyetemi tanár, a Budapesti Corvinus Egyetem szociológia professzora.

A bírálati folyamatban részt vesz:

Cseke Péter szociográfus, ny. egyetemi tanár, a kolozsvári Korunk egykori főszerkesztője,

Füzi László József Attila-díjas irodalomtörténész, a kecskeméti Forrás főszerkesztője,

Kiss Márta a Magyarország Felfedezése Alapítvány kurátora,

Szuhay Péter a Magyarország Felfedezése Alapítvány kurátora és

Tóth Pál Péter Magyarország Felfedezése Alapítvány kuratóriumának elnöke.

Az ünnepélyes eredményhirdetés 2020 áprilisában várható.

A Magyarország Felfedezése Alapítvány kuratóriuma

szociográfia pályázatot

hirdet a mai magyar társadalom fontos – ismert és kevésbé ismert – jelenségeit, problémáit, csoportjait tudományos, szépirodalmi, vagy publicisztikai eszközökkel bemutató eredeti művekre az alábbi kategóriákban:

1. Rövid szociográfia vagy riport, amely folyóiratcikk terjedelemben (szóközzel max. 40 000 leütés) egy-egy társadalmi jelenséget a személyesen szerzett információk hitelességével tár fel, és ha szükséges, hasznosít írott és/vagy képi dokumentumokat, szociofotókat is.

A terjedelmi korlátot az Alapítvány szigorúan veszi, de nem számít terjedelmi túllépésnek, ha a pályamű mellékletként további fotókat, terepmunka-dokumentációt, (vagy csatolt online linken) filmfelvételt tartalmaz.

2. Tanulmány, mely a magyar és a nemzetközi szociográfia, szociológia, antropológia, szociofotó, szociofilm történetét, elméletét vagy módszereit tárgyalja tudományos alapossággal (terjedelmi megkötés nincs).

A pályázatokat e-mailben, csatolmányként várjuk a következő címre:
szociografia2019@gmail.com

Határidő: a benyújtás 2019. október 31-ig folyamatos.

Kérjük, a levél tárgya: SZOCIOGRAFIA2019

Az Alapítvány más módon például papír-alapon, DVD-n, adat-továbbító eszközzel stb. nem fogad be pályaművet.

A pályaműveket szakmai zsűri bírálja el.

Fődíj: 100 000 Ft
Különdíjak: 50 000 Ft

A díjnyertes pályaművek számára a Magyarország Felfedezése Alapítvány publicitást biztosít.

További információért a szociografia2019@gmail.com email címre írhatnak.

Tóth Pál Péter
a Magyarország Felfedezése Alapítvány elnöke

 

 

A Magyarország Felfedezése Alapítvány célja, hogy hozzájáruljon a szociográfia műveléséhez. Az Alapítvány felvállalja és kezeli az 1937-ben alapított, az 1970-ben újraalapított „Magyarország felfedezése” könyvsorozat örökségét. Az Alapítvány tevékenységi körébe beletartozik az írott szociográfia, a szociofilm és a szociofotó, illetve ezek ötvözéseként megjelenő kifejezési formák, továbbá a szociográfiákat megalapozó vizsgálatok, kutatások művelése és segítése.

A szociográfia művelése, népszerűsítése és oktatása révén az Alapítvány aktívan hozzá kíván járulni a társadalom önképének erősítéséhez, és ezáltal az emberek életminőségének javításához, az esélyegyenlőség megteremtéséhez, a társadalmi kohézió megerősítéséhez. Az Alapítvány feladatának tekinti a témakörbe vágó hazai eredmények nemzetközi népszerűsítését és a nemzetközi tapasztalatok hazai megismertetését, valamint pályázatok szervezését és kiadványok megjelentetését.

 

Támogatóink